Vua Top icon

Vua Top

Android Card
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Quick Stats

2 years

since last update

2 years

since last review

Description

?? ho? siêu m??t t??ng thích v?i t?t c? các dòng ?i?n tho?i giúp b?n có tr?i nghi?m vô cùng thú v?
và không m?t game danh bai nào có th? sánh ???c. Ngoài trò ch?i ?ánh bài truy?n thông nh?:
+ Ti?n lên mi?n nam (danh bai tien len mien nam)
+ Tá lá (ta la)
+ Sâm
+ Poker (danh bai xì pé hay xì t?)
+ Ba cây
+ M?u binh

Reviews

Similar