Radde Biddat icon

Radde Biddat

Android Books & Reference
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

Kuchh Sunni Muslaman Sahi ilm e deen na hone ki wajah se sahi Aqeede par hone ke bawajood sahi amal nahi karte aur khilaaf e shariat amal karte hain, Jis se Bad-mazhabon (Deobandi, Wahabi, Salfi, Ahle Khabis, Nadvi, Shia, Qadyani, Kharji etc) ko Yeh kehne ka Mauqa milta hai ki Sunni Log Shirk karte hain, Yeh Biddati hain, Sunnaton ka tarik hain Wagirah Wagairah. Hamain un ko sahi baat narmi ke saath samajhani hain. Lekin un Nadaan Sunniyon ki wajah se koi Imame Ahle Sunnat Ala Hazrat Ash-Shah Imam Ahmad Raza Khan Qadri Alaihirrahman aur Maslake Aala Hazrat ko galat nahi keh sakta. Ab kuchh aisi baaten gaur se padhkar samajh len Jis me Imame Ahlesunnat Ahmad Raza Khan rehmatullahi alaihi ne Apni kitaabo me buri bid’aton ko Sakhti ke Sath radd kiya hai aur un se bachne ka hukm diya hai. Lihaza Ham es Risale me Un tamam Ghair Shara'i Rasoomat aur Khurafaat Jin ki Nisbat Imam Ahlsunat AshShah Imam Ahmad Khan Alaihirrahman ki Taraf ki Jaati hai Aap Hi ki Kutub se iski Mukhalfat Sabit Krenge Taki Aam Musalmanon par Sachchi Baat wajah ho jaye ki in Tamam Khuraaf aur BidAat ka Imam Ahmad Raza Alaihirrahman aur Unke Sachhe Maslak se koi Ta'alluq nhi.

Quick Stats

3 years

since last update

1 year

since last review

Reviews

Similar