Tric a Chlic icon

Tric a Chlic

Android Education
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

Mae Tric a Chlic yn un o’r adnoddau mwyaf poblogaidd y mae Canolfan Peniarth wedi’i gyhoeddi. Mae’r adnodd Tric a Chlic yn gynllun darllen ffonig synthetig blaengar a systematig ar gyfer y Cyfnod Sylfaen, sy’n ymgorffori tri cham. Yn dilyn llwyddiant y cynllun mewn ysgolion cynradd ar draws Cymru, mae Canolfan Peniarth bellach wedi datblygu ap iOS i fynd gyda Tric a Chlic.

Noder os gwelwch yn dda nad yw’r ap ar gael ar ffonau symudol, dim ond ar dabledi.

Tric a Chlic is one of the most popular resources that Canolfan Peniarth has published. The Tric a Chlic resource is a progressive and systematic synthetic phonic reading scheme for the Foundation Phase, which incorporates three steps. Following the success of the scheme within primary schools across Wales, Canolfan Peniarth has now developed an iOS app to go with Tric a Chlic.

Please note that the app is not available on mobile phones, only tablets.

Quick Stats

3 years

since last update

Reviews

Similar