AdipojV10 (วัน) จีพีเอสวัดที่ icon

AdipojV10 (วัน) จีพีเอสวัดที่

Android Tools
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

***** โปรแกรมวัดที่ระดับมืออาชีพ
คำนวณพื้นที่แม่นยำสูงด้วยดาวเทียม
นี้เป็นโปรแกรมภาษาไทยแรกที่ดีที่สุด
และใช้งานง่ายที่สุดของประเทศไทย
****เป็นต้นแบบของโปรแกรมวัดที่ดิน
ด้วยจีพีเอสเป็นภาษาไทยในปัจจุบัน
***เป็นที่ยอมรับของช่างรังวัดสำรวจ
และเกษตกรรถไถ รถเกี่ยว ทำไร่ ทำนา
ทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่าง
สำรวจ รังวัดระดับมืออาชีพทั่วประเทศ
มั่นใจเลือกใช้โปรแกรมนี้เท่านั้นวัดที่ดิน
เพราะเราคือมืออาชีพด้านวัดที่ดินตัวจริง
โดยวิศวกรที่มีประสบการณ์ด้านวัดที่ดิน
โดยตรง จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ช่วยให้คุณประหยัดเงินในการซื้อเครื่อง
จีพีเอสวัดพื้นที่ วัดที่ดินได้หลายพันถึงหมี่น
กว่าบาท เหมาะสมกับยุคเศรษฐกิจไทย
ในขณะนี้ *******

ด้วยประสบการณ์พัฒนาโปรแกรมวัดที่ดิน
ระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่องมานาน13ปี
โดยวิศวกรที่มีประสบการณ์ด้านวัดที่ดิน
โดยตรง จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
เราคือผู้นำโปรแกรมจีพีเอสวัดที่ดิน ที่นา
เป็นเมนูภาษาไทยเจ้าแรกของประเทศไทย
จึงได้รับความไว้วางใจทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่างสำรวจ รังวัด
ระดับมืออาชีพทั่วประเทศ มั่นใจเลือก
ใช้โปรแกรมนี้วัดที่ดินเท่านั้น เพราะเรา
คือมืออาชีพด้านการวัดที่ดินตัวจริง

ข่าวดีเกษตกรด้านรถไถ รถเกี่ยวข้าว ไร่อ้อย
ไร่มันสำประหลัง ไร่ข้าวโพด สวนยางพารา
ไร่ผัก ไถหน้าดิน ประเมินราคาจ้างหน้างาน
ผู้มีโทรศัพท์มือถือ หรือแทปเล็ตอยู่แล้ว
ไม่ต้องเสียเงินจำนวนมากซื้อเครื่องจีพีเอส
ราคาแพงอีกต่อไป เปลี่ยนมือถือ แทปเล็ต
ของท่านให้เป็นจีพีเอสวัดที่ดินได้ทันทีด้วย
โปรแกรมจีพีเอสวัดที่ดิน Adipoj V10
ช่วยให้ท่านประหยัดเงินเป็นอย่างมาก
หลายพันถึงหมื่นกว่าบาท

เกษตกรก้าวไกล
ทันสมัยที่สุดกับคุณภาพงานรังวัดระดับมืออาชีพ
โทรศัพท์ หรือแทปเล็ตของคุณมีประสิทธิภาพ
ดีมาก และทันสมัยอยู่แล้วไม่ต้องเสียเงินซื้อ
จีพีเอสวัดพื้นที่ราคาแพงๆอีกต่อไป

เปลี่ยนโทรศัพท์มือถือให้เป็นจีพีเอสวัดที่ดิน
ที่นาในตัว (พกเครื่องเดียวจบ)
โปรแกรมจีพีเอสวัดที่ดิน Adipoj V10
เป็นโปรแกรมวัดที่ดิน ที่นา ที่ไร่
ใช้สำหรับโทรศัพท์มือถือและแทปเล็ต
ที่ใช้ระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ทุกยี่ห้อ
ที่มีอุปกรณ์ gps ในตัว อย่างน้อยควรมีขนาด
หน้าจอตั้งแต่ 4 นิ้วขึ้นไป

*****คุณสมบัติเด่น
มีความแม่นยำสูงด้วยสัญญาณจีพีเอส
ใช้งานง่ายๆ กดแค่2ครั้งก็สามารถรังวัดที่ดินได้
ลดค่าใช้จ่ายในการเสียเงินซื้อจีพีเอสวัดพื้นที่
ราคาแพงๆ พกโทรศัพท์เครื่องเดียวจบ
ไม่ต้องพกหลายเครื่องให้ยุ่งยาก
ลดค่าใช้จ่ายสูงในการจ้างรังวัดที่ดิน
เมนูและคู่มือเป็นภาษาไทยทั้งหมด
วัดด้วยระบบดาวเทียม GPS
ไม่ต้องเปิดอินเตอร์เน็ตในการวัดที่ดิน

ครบถ้วนสมบูรณ์แบบ
ด้วยระบบการวัด 2 แบบคือแบบอัตโนมัติ
และแบบปักหมุดเอง
แสดงค่าพิกัดตำแหน่งได้ 2 แบบคือพิกัด
ภูมิศาตร์และพิกัดฉากยูทีเอ็ม
***วัดระยะทั้งหมดรอบแปลงที่ดินได้
***วัดพื้นที่ เป็น ไร่งานวา หรือ ตารางเมตร
หรือเอเคอร์ หรือ เฮกเตอร์ ได้
***บันทึกชื่อเจ้าของที่ดินได้
แสดงระดับความแม่นยำได้5ระดับ
ถึงแม่นยำมาก
ตอบสนองระบบทัชสกรีนหน้าจอ
อย่างสมบูรณ์แบบ
**อัพเดทโปรแกรมฟรี ตลอดอายุการใช้งาน

คำนวณค่าจ้างต่อไร่ได้
รายงานสรุปยอดเนื้อที่
และรายได้ค่าจ้างเป็นราย เดือนปีได้
จัดเก็บบันทึกงานได้ไว้เรียกดูภายหลัง
ไม่ต้องเสียเวลาวัดพื้นที่เดิมซ้ำอีก
วัดระยะทางระหว่างหมุดได้
เป็นเครื่องคิดเลขบวกลบไร่งานตารางวา
และมุม องศาได้
แปลงหน่วยพื้นที่จากไร่เป็นตารางเมตร
จากตารางเมตรเป็นไร่ได้


ตอบโจทย์ตรงจุด ไม่ต้องใช้สายวัด
หรือเสียเงินซื้อจีพีเอสวัดพื้นที่ราคาแพงๆ
อีกต่อไปเพราะโทรศัพท์หรือแทปเล็ตของคุณ
มีประสิทธิภาพดีมากและทันสมัยอยู่แล้ว

*****โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ
ชาวเกษตกรทุกท่าน
ผู้ที่รับจ้างเกี่ยวข้าว รับจ้างตัดอ้อย รับจ้างวัดที่ดิน
รับจ้างไถหน้าดิน ผู้ที่ทำไร่นา ไร่อ้อย ไร่มันสำประหลัง
ไร่ข้าวโพด ไร่ผัก สวนยางพารา
นายช่างรังวัด ช่างสำรวจทุกท่าน
ทนายความ
นายหน้าที่ดิน
หน่วยงานราชการ และเอกชน
และผู้สนใจวัดที่ดินทุกท่าน

*****การใช้งานโปรแกรม
ใช้วัดพื้นที่ประเมินราคาสำหรับงานเกี่ยวข้าว
ไถนา ตัดอ้อยและงานกสิกรรมทุกประเภท
เมนูภาษาไทยใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว
มีคู่มือภาษาไทย เข้าใจง่าย
ออกแบบให้ใช้งานง่าย และสะดวกรวดเร็ว
โดยไม่ต้องเสียเวลาศึกษาเพิ่มเติม
เพียงแค่เดินรอบตามพื้นที่ ใช้งานง่ายๆ
กดแค่2ครั้งก็สามารถคำนวณพื้นที่ได้
และรายได้ พร้อมทั้งคำนวณค่าจ้างต่อไร่
รายงานสรุปยอดเนื้อที่ และรายได้ค่าจ้าง
เป็นราย เดือนปีได้
จัดเก็บบันทึกงานได้ไว้เรียกดูภายหลัง
ไม่ต้องเสียเวลาวัดพื้นที่เดิมซ้ำอีก

Quick Stats

3 years

since last update

3 years

since last review

Reviews

Similar