تفکر icon

تفکر

Android Books & Reference
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

موږ تر فرهنګي محاصرې لاندې ژوند کوو، زموږ ادبي جریان د پردیو له افکارو ډک دی او د دريځونو پر د استادانو په نوم ګڼو ځوانانو همدې پرديو فکرونو ته تبلیغات وکړل او زموږ نوکی کهول ورپسې پټې سترګې روان شو.
تفکر کې پر هغو اصطلاحاتو او ارواپوهنيزو مسائلو بحث شوی، چې زموږ ځوان کهول ډېر ورسره مخ شوی او مسخه شوی شکل يې منلی دی.
دا کتاب چې اوس به يې تاسې موبایل ته ښکته کړئ، دادمحمد ناوک لیکلی او الهدایت خپرندویه اداره يې د خدمت په نیت له تاسې سره شريکوي.

Quick Stats

1 year

since last update

1 year

since last review

Reviews

Similar