Alergi?ni icon

Alergi?ni

Android Health & Fitness
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

Aplikacija omogu?uje anonimnu prijavu staništa ambrozije. Glavni cilj projekta je smanjiti koncentraciju peludi ambrozije i njezin štetni utjecaj na zdravlje.

Za slanje prijave potreban je pristup internetu. Svakoj prijavi se prilaže slika s kamere mobilnog ure?aja i lokacija, a status prijava može se pratiti kroz mobilnu aplikaciju.

Fotografije lokacija ambrozije biti ?e vidljive svima na interaktivnoj karti. Za svakih 10 prijavljenih i odobrenih lokacija može se osvojiti nagrada!

Quick Stats

2 years

since last update

Reviews

Similar