Saadet'e Gel icon

Saadet'e Gel

Android Arcade
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

Saadet Partisi hayranlar? taraf?ndan geli?tirilen 2 boyutlu oyun.

Oyunda a?a??da belirtilen karar mekanizmalar?ndan ç?kan talepleri ko?ulsuz kabul eden partilerin logolar?na çarparsan?z ba?tan ba?lamak zorunda kal?rs?n?z:
- Avrupa Birli?i
- Birle?mi? Milletler
- Nato

Bu kriterleri kabul etmeyip tam ba??ms?z bir ülke için SAADET PART?S? logolar?n? toplayarak oyuna devam edebilirsiniz.

Saadet Partisi, Ak Parti (Ayd?nl?k ve Kalk?nma Partisi), CHP (Cumhuriyet Halk Partisi), MHP (Milliyetçi Hareket Partisi), HDP (Halklar?n Demokratik Partisi)

Quick Stats

3 years

since last update

3 years

since last review

Reviews

Similar