Tatlong Bibe Game: 3 Ducklings icon

Tatlong Bibe Game: 3 Ducklings

Android Simulation
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

Iligtas ang tatlong bibe sa mga humahabol na mga daga. Pinundutin ang mga daga habang kumakanta ng 3 bibe.

May tatlong Bibe akong nakita
Mataba, mapayat mga bibe
Ngunit ang may pakpak
Sa likod na iisa
Siya ang lider na nagsabi ng
Kwak, kwak, kwak.

2. Tayo na sa ilog ang sabi
Kumending ng kumending
Ang mga bibe
Ngunit ang may pakpak
Sa likod na iisa
Siya ang lider na nagsabi ng
Kwak, kwak, kwak.

Quick Stats

2 years

since last update

1 year

since last review

Reviews

Similar