เกมตะลุยแดนอาเซียน icon

เกมตะลุยแดนอาเซียน

Android Board
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

เกมตะลุยแดนอาเซียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

เกมตะลุยแดนอาเซียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ภายในเกมประกอบไปด้วยเกมที่ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศสมาชิกภายในประชาคมอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เช่น เกมจับคู่ภาพกับคำศัพท์ เกมระบายสีธงชาติ เกมจิ๊กซอว์ เกมหาคำศัพท์ และเกมทายส่วนประกอบของอาหารประจำชาติ เป็นต้น อย่างเพลิดเพลิน ซึ่งประเทศสมาชิกประประกอบด้วย ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย บรูไน เวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา

ผู้พัฒนา
นางสาวณัฎฐณิชา โพธิวัฒน์
นางสาวชิดชนก กลีบกลาง

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

Quick Stats

4 years

since last update

4 years

since last review

Reviews

Similar