Laws in Marathi IPC in Marathi icon

Laws in Marathi IPC in Marathi

Android Education
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

Laws in Marathi IPC 1860 in Marathi CrPC 1973 Evidence Act 1872 and more
This is a trial app of Laws in Marathi and English.
in this app.
या अ‍ॅप मध्ये संपुर्ण लिखित स्वरुपामध्ये इंग्रजी व मराठी स्वरुपात आहे. या अ‍ॅप मध्ये खालील कायदे आहेत :भारतीय दंड संहिता १८६० फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ भारतीय पुरावा अधिनियम १८७२ महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम १९५१( मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१) लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम, २०१२माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम, २०००मोटार वाहन अधिनियम, १९८८इतर संक्षिप्त कायदेमुंबई दारुबंदी अधिनियम,१९४९नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९५५महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९मुंबई जुगार प्रतिबंध अधिनियम,१८८७शस्त्र अधिनियम,१९५९मानसिक आरोग्य अधिनियम,१९८७लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम, १९८९अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम,१९८९महाराष्ट्र झोपडपट्टीदादा, हातभट्टीवाले अधिनियम १९८१

Quick Stats

2 years

since last update

Reviews

Similar