e-pity 2014 - pity roczne icon

e-pity 2014 - pity roczne

Android Finance
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

e-pity 2014 to darmowy program do wype?niania deklaracji podatkowych PIT. Aplikacja umo?liwia wype?nienie PIT-a w wygodnym kreatorze, który prowadzi podatnika „za r?k?”, a dla osób bardziej zaawansowanych w formie aktywnych deklaracji. Wype?nionego PIT-a mo?na wys?a? do systemu e-deklaracje.gov.pl lub wydrukowa?.
Program posiada otwart? list? OPP i umo?liwia przekazanie 1% podatku dowolnej organizacji.
Aplikacja automatycznie weryfikuje poprawno?? kwot i pilnuje limitów odlicze?. W przypadku wysy?ki elektronicznej Urz?dowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) mo?na odebra? na adres e-mail lub z poziomu aplikacji.
W programie e-pity mo?na wype?ni? deklaracje: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-40, PIT/B, D, 2K, O, UZ, Z, ZG, PIT-28/A, PIT-28/B, NIP-7, ZAP-3 (dawniej NIP-3). Wszystkie deklaracje s? aktualne na dzie? 1.01.2015 r.
Aplikacja jest darmowa i nie posiada limitu wype?nionych deklaracji PIT.
Wprowadzane dane s? w pe?ni bezpieczne i pozostaj? na urz?dzeniu u?ytkownika.
e-pity to pierwsza polska aplikacja do wype?niania PIT-ów na urz?dzenia mobilne z systemem Android. Program jest dost?pny tak?e w wersji na iPady oraz w wersji instalacyjnej na platformy Windows, Mac i Linux. Aplikacja jest tak?e dost?pna w wersji online.

Dodatkowe informacje na www.e-pity.pl
Kontakt: e-file sp. z o.o. | ul. Jeziora?ska 12, (60-461) Pozna?
telefon serwisowy (aplikacja): 0048 61 307 17 77 (08:00 - 16:00)
telefon awaryjny: 0048 883 784 626 (16:00 - 20:00)
e-mail serwisowy: serwis@e-file.pl
e-mail: biuro@e-file.pl | www.e-file.pl

e-pity 2014 to:
• wszystkie aktualne formularze PIT do rozliczenia podatku dochodowego za 2014 r;.
• bezpieczne wype?nianie i e-wysy?ka PIT-ów do programu e-Deklaracje.gov.pl lub wydruk;
• Twój PIT w 5 minut;
• kreator lub aktywne deklaracje – wybierz, co dla Ciebie wygodniejsze;
• automatyczny weryfikator czuwa nad poprawno?ci? Twojego PIT-a;
• bez limitu podatników oraz ilo?ci deklaracji PIT-37, PIT-36 i PIT-36L;
• Twój 1% dla dowolnej Organizacji Po?ytku Publicznego – w uproszczonym formularzu OPP wybierasz z listy lub wpisujesz w?asn? fundacj? lub stowarzyszenie;

Quick Stats

3 years

since last update

3 years

since last review

Reviews

Similar