Geology AR icon

Geology AR

Android Education
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Quick Stats

2 years

since last update

2 years

since last review

Description

Aplikace s rozší?enou realitou ?eské geologické služby sloužící k popularizaci v?dy. Zejména geologie, paleontologie a vulkanologie.

Unikátní aplikace s rozší?enou realitou ?eské geologické služby vás seznámí s
nejmodern?jšími v?deckými poznatky z oblasti neživé p?írody. Nap?íklad s
rekonstrukcí života v prvohorních mo?ích, se vznikem vulkán? a dalších geologických útvar? na našem území.

Po nainstalování a spušt?ní aplikace se p?es sv?j chytrý telefon ?i tablet podívejte na p?íslušný
podkladový motiv vydaný ?eskou geologickou službou a animace se ihned
zobrazí.

Reviews

Similar