40 Hadits - Hadist Nawawiyah icon

40 Hadits - Hadist Nawawiyah

Android Books & Reference
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Quick Stats

2 years

since last update

1 year

since last review

Description

من حفظ على أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة فى زمرة الفقهاء ولعلماء

“Barangsiapa yang menghafal atas umatku 40 hadits daripada (hadis yang) berkenaan dengan agama mereka, niscaya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam golongan para fuqaha’ dan ‘ulama.”

Dalam suatu riwayat lain: “Niscaya Allah akan membangkitkannya sebagai seorang faqih dan ‘alim.”

Dalam riwayat Abu al-Darda’: “dan telah adalah aku (yaitu Rasulullah) pada hari kiamat menjadi orang yang memberikan syafa‘at dan saksi kepadanya”.

Dalam riwayat Ibnu Mas‘uud : “Dikatakan kepadanya (orang yang menghafal 40 hadist) masuklah engkau dari pintu syurga yang engkau mau”.

Dalam riwayat Ibnu ‘Umar : “niscaya dia ditulis termasuk dalam golongan ‘ulama’, dan dibangkitkan dalam golongan para syuhada’ ”.

Di dalam Aplikasi ini terdapat pokok Bahsan dalam 40 Hadits :

- Hadits menuntut ilmu
- Hadits tentang puasa
- Hadits tentang niat
- Hadits arbain
- Hadits tentang pendidikan
- Hadist menuntut ilmu
- Hadist tentang sabar
- Hadist tentang sedekan
- Hadist nabi
- Hadist tentang puasa

Semoga Bermanfaat

Reviews

Similar