Makrifatul Islam icon

Makrifatul Islam

Android Books & Reference
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Quick Stats

2 years

since last update

1 year

since last review

Description

Islam merupakan pegangan hidup manusia yang mampu mengantarkan mereka pada kebahagiaan hakiki, baik di dunia maupun di akhirat, serta mampu mengentaskan segala problematika yang mereka hadapi

Aplikasi Ini Berisi tentang rangkuman Mengenal Islam
1. Makna Islam
2. Islam Dan Sunnatullah
3. Universalitas Islam
4. Islam Sebagai Sumber Ahklaq
5. Tabiat Islam
Dll

Semoga Bermanfaat

Reviews

Similar