Reklamist icon

Reklamist

Android Shopping
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

REKLAMIST je besplatna mobilna aplikacija koja omogu?ava pregled i upotrebu kataloga akcija i popusta svih kategorija uz mogu?nost GPS lociranja najbližih ponuda.

Osnovne funkcije:
- pregled Najnovijih, Popularnih i Preporu?enih
- pojedina?ni pregled sa uve?anjem pojedina?nih stranica
- odabir prema kategoriji
- deljenje (Share)
- spisak i informacije o firmama koje objavljuju

Napredne Funkcije:
- GPS filtriranje prema trenutnoj lokaciji - mogu?nost pove?anja i smanjenja udaljenosti od trenutne lokacije
- Pronalaženje najbliže prodavnice
- Detaljna mapa sa prikazom najbliže putanje do odabrane radnje
- Isecanje zanimljivih ponuda i kreiranje sopstvenih beležnica
- Deljenje (Share) beležnica - možete da pošaljete putem emaila ili nekim drugim instaliranim servisom

KLJU?NE RE?I: katalozi, popusti, akcije, mapa prodavnica

Quick Stats

3 years

since last update

3 years

since last review

Reviews

Similar