BR1M-17 Semakan Dan KemasKini icon

BR1M-17 Semakan Dan KemasKini

Android Communication
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Quick Stats

2 years

since last update

2 years

since last review

Description

*Isi rumah berpendapatan bulanan RM3000 dan ke bawah = (Layak RM1200 - FEB/RM400 JUN/RM400 OGOS/RM400 )

*Isi rumah berpendapatan bulanan RM3001-RM4000 dan ke bawah = (Layak RM900 - FEB/RM300 JUN/RM300 OGOS/RM300 )

*Individu berpendapatan bulanan RM2000 dan ke bawah = (Layak RM450 - FEB/RM450

SYARAT KELAYAKAN

*Warganegara Malaysia yang menetap di Malaysia sahaja

*Lelaki atau perempuan yang menjadi ketua kepada isi rumah / ahli yang tinggal serumah dengan jumlah pendapatan

*kasar bulanan isi rumah RM4,000 dan ke bawah

*Warga emas sebatang kara (berumur 60 tahun dan ke atas) dengan jumlah pendapatan kasar bulanan RM4,000 dan ke bawah

*Bujang yang berumur 21 tahun dan ke atas dengan jumlah pendapatan kasar bulanan RM2,000 dan ke bawah

*Penerima e-Kasih perlu membuat permohonan BR1M 2017.

*Semakan kelayakan dengan agensi / sumber lain adalah tertakluk pada ketetapan Kementerian Kewangan Malaysia. Penerima Kad Debit Pelajar TIDAK LAYAK untuk memohon BR1M 2017.

Reviews

Similar