PDND Müzik icon

PDND Müzik

Android Video Players & Editors
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

Soner Sar?kabaday?, Edis Görgülü, Kemal Do?ulu, Suat Ersoy, Serhan Yasd?man, Birol Giray, Tar?k, I??n Karaca, Zerrin Özer, Mert Ali ?çelli ve Ahmet Kasut'un yap?m ?irketi olan PDND Müzik'te, tüm bu sanatç?lar?n video kliplerine, ?ark?lar?na ve çok daha fazlas?na bu uygulamadan ula?abilirsiniz.

Quick Stats

3 years

since last update

3 years

since last review

Reviews

Similar