اصطلاحات انگلیسی‎ icon

اصطلاحات انگلیسی‎

Android Education
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

اصطلاحات انگلیسی را یاد بگیرید و اصطلاحات جدید را به دیگران آموزش دهید. اصطلاحات به طور هفتگی توسط معلم استرالیایی تصحیح میشوند.
دکمه Add your phrase را بزنید تا اصطلاحات خودتان را وارد کنید و به دیگران بفرستید.

Quick Stats

2 years

since last update

Reviews

Similar