mts magija icon

mts magija

Android Entertainment
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

mts magija je Augmented Reality aplikacija zabavnog karaktera namenjena posetiocima Gu?a i EXIT festivala 2016. Nakon preuzimanja aplikacije posetioci mogu uživati u dodatnom magi?nom sadržaju koji pokre?e skeniranje mts ilustracija mobilnim telefonom i pojava animacija u proširenoj stvarnosti.

Quick Stats

2 years

since last update

2 years

since last review

Reviews

Similar