NEXT COLOR icon

NEXT COLOR

Android Casual
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

NEXT COLOR - Funny Game Free

English:
The game rules are simple: there is a 16-square matrix, there is a square with different color from the rest. There are two answers below, you only need to select the square whose the color is different from the colors of the others. Each right answer is worth one point , especially the black one is worth 3 points.


Vietnamese:
Có một khối 16 màu, trong đó có một ô có màu khác màu các ô còn lại. Có 2 đáp án phía dưới, chọn đáp án đúng có màu giống với ô khác màu đó. Một lần đúng được 1 điểm. Ô màu đen được 3 điểm.

Game phù hợp cho việc kết hợp giải trí, luyện tay luyện mắt, vừa phải nhanh tay vừa phải lẹ mắt. Phù hợp cho mọi lứa tuổi.

Quick Stats

4 years

since last update

4 years

since last review

Reviews

Similar