Ban Ca An Xu 2016 icon

Ban Ca An Xu 2016

Android Casual
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

Ban ca an xu 2016 - Game ban ca doi thuong n?i ti?ng n?m 2015 ? sieu thi nay ?ã có m?t trên Google Play.

Tính n?ng n?i b?t game ban ca an xu 2016:
- Mua xu và sò mien phi trong c?a hàng. Không n?p card go t?n ti?n. Kh?i ??u game v?i s? xu là 99999999, 9999999999
- Hoàn toàn offline, không c?n ph?i online internet
- ?? h?a c?c k? b?t m?t, d? nhìn, gi?ng ban ca trung quoc
- H? th?ng nhi?m v? ?a d?ng
- Nhi?u ch?ng lo?i cá khác nhau, ??c bi?t boss cá, nàng tiên cá, cá m?p, .... s? ???c doi thuong nh?ng ph?n quà h?p d?n
- Game ban ca an xu hoan toan mien phi

S? c?p nh?t thêm :online, ica, ban ca 2 nguoi, 4 nguoi, doi thuong, doi xu an tien that... t??ng t? nh? ? sieu thi.
Hãy th??ng xuyên theo dõi c?p nh?t ?? t?i ???c phiên b?n moi nhat nhé

N?u b?n ?a thích th? lo?i ica, ban ca trung quoc, thì ?ây la t?a game ?áng ch?i
Chúc các b?n ch?i game ban ca an xu vui v?

Quick Stats

2 years

since last update

2 years

since last review

Reviews

Similar