Polska Biblia Gdańska icon

Polska Biblia Gdańska

Android Books & Reference
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

Polska Biblia Gdańska

- Przeczytaj całą Polskie Biblia.
- Czytania planów: kilka planów do czytania Biblii w 30, 45, 60, 90, 180 lub 365 dni (niektóre plany są dostępne tylko w wersji PRO)
- Czytanie z ostatniego wersu za pomocą jednego kliknięcia!
- (Nowość) Desktop Widget: czytaj losowe wersety na godzinę.
- Ustawienia sekcji: łatwo skonfigurować aplikację.
- Przeciągnij od lewej do prawej aby przejść do poprzedniego rozdziału/planu i od prawej do lewej aby przejść do następnego rozdziału/planu.
- Nowy wygląd zawierający pasek skrótów!
- Przeglądaj księgi, rozdziały i wersety.
- Wyszukuj zwroty przez kliknięcie na ikonę wyszukiwania. Możesz wyszukiwać w obrębie całej Biblii, testamentu, księgi a nawet rozdziału.
- Długie przytrzymanie na wersecie pozwoli ci na dodanie go do ulubionych, podzielenie się w mediach społecznościowych, ysłanie przez inne aplikacje lub po prostu.
- (Nowość) skopiowanie go do schowka.
- Przeglądaj swoje ulubione wersety. Możesz usunąć wybrany werset, przez dłuższe przytrzymanie go.
- Ustaw rozmiar czcionki: na przytulne odczytu.

Cechy szczególne w wersji PRO (Polska Biblia Gdańska PRO)
- Wszystkie plany są dostępne
- Dla wygody czytania, wybrać pomiędzy trzema różnymi trybami kontrastu (dzień, noc, złoto).
- Czytaj Biblię w trybie poziomym / horyzontalnym lub pionowym.
- Brak reklam
- Poprawa prędkości

Quick Stats

1 month

since last update

Reviews

Similar