Ne Biliyorsun? - Bilgi Yar??? icon

Ne Biliyorsun? - Bilgi Yar???

Android Trivia
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

Türkçe'nin en kapsaml? bilgi yar??mas?

"Ne Biliyorsun?" ba??ml?l?k yaratacak bir bilgi yar??mas?. Hem ö?renmek hem de e?lenceli zaman geçirmek için tam size göre bir oyun. Spor, Tarih, Sinema, Müzik, Edebiyat, Politika, Televizyon (TV), Sanat, Do?a, Bilim, Ya?am, Oyunlar ve Din konular?nda k?rktan fazla kategori ile bulabilece?iniz en kapsaml? bilgi yar??mas?.

Yirmibinin üzerinde soruya sahip ve her geçen gün güncellenen soru bankas? ile sana s?k?lmadan oynayaca??n bilgi yar??malar? sunuyor.

Her gün eklenen onlarca soru ile soru veritaban?n? sürekli büyüten güncel ve de kapsaml? bir bilgi yar???. Kim Milyoner Olmak ?ster yar??mas?na, KPSS'ye ve bilumum testlere "Ne Biliyorsun?" ile haz?rlanabilirsin.

Profilini olu?tur, binlerce bilgi yar??mas? tutkunun aras?na sen de kat?l, profillerine göz at.

E?er "ben de soru sormak istiyorum" diyorsan sorunu ekle yay?nlayal?m, "benim yüzlerce sorum var kendi kategorimi olu?turabilirim" diyorsan, gönder kategorini ekleyelim.

"Ne Biliyorsun?"'un uzman bir ekip taraf?ndan haz?rlanan sorular? da dahil tüm yay?n haklar? Marul Creative Technologies’e aittir.

Marul Creative Technologies

Quick Stats

2 years

since last update

Reviews

Similar