Cev?en-i Kebir icon

Cev?en-i Kebir

Android Books & Reference
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

Cev?en kelimesi sözlükte "bir tür z?rh, sava? elbisesi" anlam?na gelmektedir. Terim olarak ise Hz. Peygamber'den (sallallahu aleyhi ve sellem) rivâyet edilen ve her biri Allah'?n isim ve s?fatlar?ndan on tanesini ihtiva eden yüz bölümden ibaret uzunca bir duan?n ad?d?r. Cev?en-i Kebir; muhtevas?n?n derinli?i, ifadelerin ak?c?l??? ve okunmas?ndan elde edilebilecek dünyevî ve uhrevî mükafatlara dair rivayetler sebebiyle tüm Müslümanlar?n b?rakmad??? dualar aras?nda yer almaktad?r.

***Uygulama 7'' ve üzeri tablet cihazlar ile uyumludur.

Quick Stats

5 years

since last update

3 years

since last review

Reviews

Similar