Sveto Pismo icon

Sveto Pismo

Monastery Eleusa
Free
4.9 out of 5
10,000+ downloads

About Sveto Pismo

Sveto Pismo is the Orthodox Christian Holy Bible translated in Macedonian language, containing both Old and New Testament. Offers the users to read all the books in the Holy Bible, It also remembers the last three books and chapters the user read and offers four available font sizes. All the data in this app is local, so there is no need for active internet connection.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Свето Писмо е апликација која ја содржи Православната Библија на македонски јазик. Составена е од сите книги на Новиот и Стариот Завет. Овозможува лесен и брз пристап, за кој не е потребна активна интернет конекција. Нуди четири опции за големина на фонт. Ги памти последните три прочитани книги и глави за корисникот да може да продолжи со читањето. Во апликацијата се користи официјалниот превод на Светото Писмо на Македонската Православна Црква - Охридска Архиепископија, второто издание од 1991 г.

Sveto Pismo Screenshots