Seachtain na Gaeilge 2016 icon

Seachtain na Gaeilge 2016

Android Entertainment
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Quick Stats

2 years

since last update

1 year

since last review

Description

Is féile idirnáisiúnta Ghaeilge í Seachtain na Gaeilge, atá ar an gceiliúradh is mó dár dteanga agus dár gcultúr dúchais a bhíonn ar siúl in Éirinn agus in go leor tíortha eile gach bliain.
Tá féile na bliana seo ar siúl ón 1 – 17 Márta 2016.
Tugann an fhéile deis go gach uile dhuine sult a bhaint as an nGaeilge, idir chainteoirí dúchais, fhoghlaimeoirí agus lucht an chúpla focal ar aon, trí fhéilire imeachtaí siamsúla agus spraíúla a chur ar fáil do gach cineál suime agus gach aoisghrúpa.
Is grúpaí deonacha agus pobail, comhairlí áitiúla, scoileanna, leabharlanna, agus eagrais cheoil, spóirt, ealaíon agus chultúrtha a eagraíonn imeachtaí ina gceantar féin do Sheachtain na Gaeilge.
Is le gach duine an Ghaeilge agus is le gach pobal Seachtain na Gaeilge – Croí na Teanga, It’s You!
Leis an aip seo, is feidir leat cuarach a dhéanamh ar imeachtaí atá ar siúl do cheantar féin & páirt a ghlacadh sa cheiliúradh; frásaí úsáideacha Gaeilge a fhoghlaim; & féachaint ar na físeáin is déanaí ón bhféile.

***
Seachtain na Gaeilge (Irish Language Week) is an international Irish language festival and one of the biggest celebrations of our native language and culture that takes place each year in Ireland and in many other countries.
This year’s festival is running from 1 – 17 March 2016.
The festival gives an opportunity to everyone to enjoy Irish, whether you are a fluent speaker, learner or have a cúpla focal, with a calendar of entertaining and fun events for every type of interest and every age group.
Voluntary and community groups, local authorities, schools, libraries, and music, sports, arts and culture organisations organise events for Seachtain na Gaeilge in their local area.
Irish is for everyone and Seachtain na Gaeilge is for everyone – Croí na Teanga, It’s You!
With this app, you can find events running in your local area & join in the celebrations; pick up some useful Irish phrases; & watch the latest videos from the festival.

Reviews

Similar