JLPT Practice(N1-N5) icon

JLPT Practice(N1-N5)

Android Education
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Quick Stats

2 years

since last update

1 year

since last review

Description

Everyday Japanese study but doesn't practice can not remember.
JLPTTest it's good to review that you have studied.
Test level N1 - N5, on each Level include KanJi,Vocabulary,Grammar

JLPTTest là ứng dụng giúp bạn cũng cố lại kiến thức tiếng Nhật đã học ở mọi
lúc mọi nơi thông qua việclàm cái bài tập trắc nghiệm trong ứng dụng.
Nội dung test bao gồm tất cả các cập độ tiếng Nhật hiện tại từ N1 đến N5,
mỗi cấp độ bao gồm trắc nghiệm về từ vựng, ngữ pháp và kanji được tập hợp
từ các đề thi năng lục Nhật ngữ trước đây.

Reviews

Similar