เบอร์โทรฉุกเฉิน icon

เบอร์โทรฉุกเฉิน

Android Travel & Local
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

รวบรวมเบอร์โทรฉุกเฉินที่สำคัญ แบ่งตามหมวดหมู่

- อุบัติเหตุ กู้ชีพ ฉุกเฉิน
- เหตุด่วน เหตุร้าย
- ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแต่ละจังหวัด
- เส้นทาง การจราจร
- เดินทาง ขนส่ง
- ทั่วไป สารพัด

แต่ละหมวดหมู่คือ 1 หน้าของแอพ โดยสามารถปัดเลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อเข้าถึงแต่ละหมวดหมู่ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องกด Back กลับไปกลับมา

Quick Stats

10 months

since last update

Reviews

Similar