YARI?AQ Oyunu icon

YARI?AQ Oyunu

Android Educational
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

Yeni oyunlar?m?z http://www.mobilla.biz
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Ustad.az
---------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Göst?ril?n ??kil? gör? söz tap?lmal?d?r.
2. Seçil?n söz? uy?un ??kil ç?kilm?lidir.

Bu oyun “Android Eras? 2” yar???nda 2-ci yer? layiq görülüb.

Göst?ril?n ??kil? gör? söz tap v? seçil?n söz? uy?un ??kil ç?k xal topla.

N? üçündür? Funksiyalar n?l?rdir?
-Maraql? oyun
-Yeni sözl?r öyr?nm?k (g?l?c?kd? dig?r dill?rd? d? olacaq)
-??kil ç?km?k qabiliyy?tini art?rmaq
-Fullscreen ??kil ç?km?k
-U?aqlar v? yeni dil öyr?n?nl?r üçün yeni sözl?r öyr?nm?k (ba?lan??c s?viyy?)
-Öyr?nil?n sözl?ri qeyd etm?k
-Sözl?ri ?ngilis dilind? d? tapmaq olar (?ngilis dilind? yeni sözl?r öyr?nm?k olar)
-Parametrl?r-d?n sözl?rin ç?tinlik s?viyy?si seçil? bil?r
-3 d?f? ard?c?l olaraq ??kili tapsan?z bonus veril?c?k
-?LK 10 - ?n çox xal toplayan 10 istifad?çini gör? bil?rsiniz

Tags: yarisaq, yarishaq, yarish, yar??aq, yaris, Azerbaycan dilinde, soz, shekil, mobilla, oyun

Quick Stats

4 years

since last update

3 years

since last review

Reviews

Similar