Novagun icon

Novagun

Android Arcade
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

Türkiye'nin ilk çok kullan?c?l? online oyunu

Novagun evreninde aksiyon ve heyecan zirvede. Kat?lmak için hemen uygulamay? indir.

Kalkanlar aktif, rölativistik iticiler %100 de, tam yol ileri!

Sosyal oyuncular, aksiyon severler bu kez kozlar?n? uçsuz bucaks?z Novagun uzay?nda payla??yor. ?ki tip silah?n?z var. At?c?lar ve cephanelerden olu?an silah sisteminiz ve kalkanlar? delip geçen nova silah?.

Kar??n?za çok ilginç tasar?mlar?yla dü?man uzay gemileri ç?kabilir ve bir anda etraf?n?z? sarabilirler. Tetikte olmakta fayda var.

Ayr?ca ba?ka bir kullan?c?n?n uzay gemisi de pekala size sald?rabilir ve geminize yeterince zarar verdikten sonra o y?llard?r biriktirdi?iniz de?erli toryum hazinenizi ya?malayabilir.

Siz en iyisi bir filoya kat?l?n ve yard?mla?arak ortakla?a geli?in. Yoksa bu engin uçsuz bucaks?z karanl?k sonsuzlukta ba??n?za neler gelir kim bilir?

Filonuzla beraber yol al?rken uzay?n derinliklerinde terkedilmi? ama oldukça ihti?aml? ve gezegene yak?n büyüklükte uzay gemilerine rastlayabilirsiniz. Bu devasa gemilere kar?? yapaca??n?z toplu sava?? kazan?rsan?z geminin kontrolü size geçecek.

Kendi silah teknolojileriniz ve dronlar ile ana gemilerinizi donat?p sava?larda bir üs olarak kullanabilecek ve üzerlerindeki bir da? büyüklü?ünde olan silahlar? kontrol edebileceksiniz.

?imdi ücretsiz uygulamay? indir ve oyuna ba?la.

Quick Stats

4 years

since last update

2 years

since last review

Reviews

Similar