Bói Bài Siêu Thánh icon

Bói Bài Siêu Thánh

Android Lifestyle
Free
Offers in-app purchases ($0.00)
You're viewing an Android app.

Description

Bói bài được phần lớn người Việt sử dụng và sử dụng thường xuyên.
Ứng hỗ trợ các hình thức bói bài như sau:
- Xem bói bài thời vận: hay có cách nói khác là bói 3 lá, mỗi một quân bài có ý nghĩa riêng, tổng hợp ý nghĩa của 3 quân bài ta được một quẻ về Bổn mạng, Tài Lộc và Gia đạo, dùng để giải đoán các biến cố tương lai.
- Bói bài tình yêu: để xem về vấn đề tình duyên của bạn.
- Bói bài hằng ngày để xem hôm nay bạn có gì cần tham khảo và xử lý.

Quick Stats

3 months

since last update

Reviews

Similar